ДОСТОВЕРНОСТ НА ИНФРАЧЕРВЕНАТА ТЕРМОГРАФИЯ ПРИ ТЕНДИНОПАТИИ

31.01.2023

Резюме на публикацията от линка най-долу. Преводът мой и от интернет.

Д-р Васил Маргаритов

Уврежданията на сухожилията не са добре дефинирани и тяхната етиология и епидемиология не са напълно изяснени; трудността се състои в силно хетерогенната им природа, дължаща се на множеството потенциални рискови фактори, предизвикващи нарушения на сухожилията, а и поради широкият диапазон от степени на тъканно засягане (Steinmann, Pfeifer, Brochhausen, & Docheva, 2020).

Температурата на кожата в областта на увреденото сухожилие може да бъде променена чрез намесата на симпатикусовата нервна система (СНС) в активирането на α-1 и α-2 адренергичните рецептори, които стимулират свиването или разширяването на кръвоносните съдове, като по този начин променят локалния кръвен поток (Liu, Gisselman, & Tumilty, 2020).

Chaudhry et al. (2016) посочват, че засегнатите сухожилия показват промени в температурата. СНС е в състояние да повлияе на кръвния поток, ноцицепцията и ремоделирането на тъканите на сухожилията чрез невронно сигнализиране (Ackermann Paul, 2014; Chaudhry et al., 2016; Dean et al., 2017),  – и тази промяна в кръвообращението и метаболизма на тъканите може да бъде директно изобразена чрез температурата на кожата (Tumilty, Adhia, Smoliga, & Gisselman, 2019). Следователно наблюдението на температурата на кожата може да бъде важна мярка за процеса на тендинопатия.

Поради способността си да открива промени в температурата на кожата, инфрачервената термография (ИТ) може да се използва за оценка на тези температурни промени, причинени от процеси на тендинопатия. ИТ е техника без радиационно облъчване, без физически контакт (Hildebrandt, Raschner, & Ammer, 2010; Hildebrandt, Zeilberger, John Ring, & Raschner, 2012), която се използва широко за наблюдение на физиологичните функции, свързани с контрола на температурата на кожата (Hildebrandt et al., 2012).

ИТ улавя инфрачервеното лъчение, излъчвано от тялото, и позволява откриване на много малки температурни разлики (термичната чувствителност варира между 0,01 и 0,05 °C), които разлики (когато са свързани с цялостна картина на признаци и симптоми) помагат при диагностицирането на патофизиологични процеси, характеризиращи се с възпаление, съдови метаболитни и неопластични промени, в допълнение към други патологични процеси, които определят промените в температурата на кожата (Lahiri, Bagavathiappan, Jayakumar, & Philip, 2012; Ring & Ammer, 2012).

Въпреки това трябва да се преодолеят няколко препятствия, за да се отбележи нужният ръст и напредък в областта на изследването на тендинопатията – както разпознаването на проспективни рискови фактори и ранното идентифициране на заболяването, така и изясняването на ефективни стратегии за овладяване на тендинопатията (Steinmann et al., 2020).

Все още обаче не е идентифициран надежден метод за откриване и диагностициране на тендинопатиите. Способите за изображение, какъвто е ИТ, могат да бъдат от голям интерес в областта на откриването на заболявания, а използването на такъв евтин диагностичен инструмент може да благоприятства ранните и точни диагнози (Andarawis-Puri, Flatow, & Soslowsky, 2015).

Заключение: Резултатите от този систематичен преглед с мета-анализ показаха, че ИТ показва подходяща специфичност без хетерогенност между проучванията при оценката на латералния епикондилит и тендинопатия в областта на рамото. Въпреки това резултатите, показващи чувствителността на ИТ, показват важно ниво на хетерогенност между проучванията, което може да доведе до неточност в неговата оценка.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1466853X22001365 [31.01.2023, 14:28]

 

Още от блога
ДИНАМИЧНА СЪДОВА ТЕРМОГРАФИЯ (Dynamic angiothermography)
СПАСИТЕЛИ НА ДЕТСТВОТО
ЛЕКАРСТВА И АНАНАС
БЯГАНЕ СРЕЩУ СТАРОСТТА
Inflamm-Aging: връзката вежду възпаление и възраст
Изнесен кабинет в Пловдив последната седмица на юни
ОСЕМ ГРЕШКИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ВИТАМИН "Д"
ОПИСАНИЕ НА НОВИЯ МЕТОД - 2
ОПИСАНИЕ НА НОВИЯ МЕТОД - 1
Скрининг за рак на гърдата в Пловдив
Бърз и надежден скрининг за рак на гърдата
НАПРЕДЪК В БОРБАТА С РАКА НА ГЪРДАТА
С молитва за Роман
Термография - интервю с проф. Иво Петров
ТЕРМОГРАФИЯ НА КОНЕ В ПРАКТИКАТА
Проф. Петров за мястото на термографията при съдовите заболявания
ПРИЦЕЛНА ФИТО И НУТРИТЕРАПИЯ ПРОТИВ РАКА
Болките в гърба са сред най-честите оплаквания
Защо термографското заснемане на цялото тяло е за предпочитане
Отново изнесен термографски кабинет в Бургас
НОВА НАДЕЖДА В БОРБАТА С РАКА
Imflamm-Aging: връзката между възпаление и възраст
Полезни храни за контрол на хроничното възпаление
Запази час