Кога се прилага термографско заснемане

Медицинската термографията изучава топлинните модели на нашето тяло и забелязва здравните проблеми и рискове. То е 100% безопасно, напълно безболезнено и неинвазивно изследване, защото не се инжектират радионуклиди, няма нужда от венозни вливания и тялото не се облъчва с рентгенови вълни.

За разлика от другите методи за образна диагностика – ренгенови лъчи, компютърната томография, ЯМР и ултразвук, които изобразяват анатомични или структурни изменения, термографията улавя в „реално време“ ефектите от възпалителните процеси. Затова, термографията е „тест“ на физиологичните процеси в нашето тяло.

Като неинвазивен метод може да предостави важна здравна информация, която допълва другите специализирани тестове. Термографията често е липсващото парче в клиничния пъзел.

Подробно описание на метода може да намерите тук.

Кога се прилага

Чрез термография може да се определи биологичната, а не хронологичната възраст, защото възрастта е в пряка зависимост от състоянието на имунната му система. Тя преди всичко се влияе от инфекциозните процеси, протичащи в нашето тяло. Наблюдението на динамиката в триъгълника „инфекции – имунитет – стареене“ е ключ към поддържането на здравето и благополучието през целия живот.

Повече информация за влиянието на възпалението върху здравето ни може да намерите тук.

Основната клинична стойност на термографията е в нейната висока чувствителност към патология на съдовата, мускулната, нервната и скелетната системи. Американската агенция за храни и лекарства (FDA) одобрява използването на термографията като подходяща в следните обобщени области:

  • Патология на млечните жлези при жените;
  • Периферни съдови заболявания;
  • Скелетно-мускулни разстройства;
  • Извънчерепни съдово-мозъчни болести;
  • Заболявания на щитовидната жлеза;
  • Нео-пластични процеси (тумори);
  • Възпалителни процеси.

Въпреки изброените разнопосочни приложения, възможностите на термографията не бива да се надценяват. Грешно е да се смята, че тя може да „вижда” рак. Тя може само да разчита нарушените функции на определени органи и системи, които са предпоставка за развитие на рак или на други заболявания. Не бива също така да се стига до положение, при което термографията да се противопоставя на останалите видове образни изследвания. Точно обратното – трябва да се търси най-доброто комбиниране първо с други неинвазивни и малкоинвазивни методи – ехография, капиляроскопия, офталмоскопия, ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ и пр., а освен това задължително и с мамография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ПЕТ-скенер и др.

Запази час