Кога се прилага термографско заснемане

КОНТАКТНАТА ТЕРМОГРАФИЯ с течни кристали (Braster® Pro) се прилага само при жени за изследване само на млечните жлези. На този етап не може да се прилага при пациенти, които са претърхели оперативно отстраняване на едната гърда (мастектомия).

БЕЗКОНТАКТНАТА ТЕРМОВИЗИЯ е с много по-широко приложение (iAMT & AAT US standarts) и се използва в най-различни медицински направления, включително и за профилактични изследвания. Работата е там, че след 35-годишна възраст Природата сваля от нас „гаранцията” за младежко здраве. От този момент нататък би трябвало да се планират профилактични прегледи и изследвания, за да се снижат рисковете от най-често срещаните заболявания. Препоръчително е заснемане на цяло тяло да се прави поне веднъж на две години, още от четвъртото десетилетие на живота и още преди човек да е почуствал някакви определени симптоми и оплаквания. Дисковете и разчитанията следва да се пазят (както и всички други изследвания), за да има база за сравнение и за интерпретации от различни специалисти. Помнете: в редица случаи термографията усеща болестта, преди вие да я усетите. Именно поради тази причина термовизията се прилага все по-често и при все повече случаи. През 1972 год. тя официално е призната като безвреден медицински метод за изследване (US Department of Health, Education and Welfare), а 10 години по-късно, през 1982 год., Американската агенция за храни и лекарства (FDA) одобрява използването на термографията като подходяща в следните обобщени области:

 • Патология на млечните жлези при жените;
 • Периферни съдови заболявания;
 • Скелетно-мускулни разстройства;
 • Извънчерепни съдово-мозъчни болести;
 • Заболявания на щитовидната жлеза;
 • Нео-пластични процеси (тумори);
 • Възпалителни процеси.

Въпреки изброените разнопосочни приложения, възможностите на термографията не бива да се надценяват. Грешно е да се смята, че тя може да „вижда” рак. Тя може само да разчита нарушените функции на определени органи и системи, които са предпоставка за развитие на рак или на други заболявания. Не бива също така да се стига до положение, при което термографията да се противопоставя на останалите видове образни изследвания. Точно обратното – трябва да се търси най-доброто комбиниране първо с други неинвазивни и малкоинвазивни методи – ехография, капиляроскопия, офталмоскопия, ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ и пр., а освен това задължително и с мамография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ПЕТ-скенер и др. Ако трябва да обобщим, термографията се използва най-често в 8 направления:

Рак на гърдата

Термографията е един от методите, който може да се прилага почти без ограничения. Повечето автори посочват на-първо място приложението на метода именно при установяване на патологични процеси на млечните жлези. Това е така, защото неопластичните процеси се придружават от ангиогенеза – процес на образуване на нови, атипични кръвоносни съдове, чрез които туморът се храни. Зоните, където има ангиогенеза, са с повишено топлинно излъчване и са лесни за улавяне от инфрачервената камера. В същото време някои тумори са толкова малки в началния си стадий на развитие, че не могат да се видят на скенер или на рентген (мамография). И все пак не бива да се забравя, че някои карциноми растат без значителна ангиогенеза, а също така да се има предвид, че ангиогенезата е процес не само при туморите, а и при зарастване на рани наприме. Затова при всички случаи термографията трява да се комбинира с друго изследване — мамография, ултразвук, скенер, ЯМР, рентген, туморни маркери, биопсия и т.н. Най-подходящата възраст, за да се използва термовизията за гърди, е от 30 до 50 години, защото в този период мамографията е по-слабо информативна. Освен това мамографията не дава добри резултати при плътни гърди, докато плътността на жлезата за термовизията не е от значение.

В България болните от рак на гърдата са около 40 000, като всяка година се диагностицират около 4 000 нови случая. Ето как варира рискът от това заболяване в зависимост от възрастта на жената:

 • Риск при възраст до 29 г. – 1 към 2,000.
 • Риск при възраст до 39 г. – 1 към 215.
 • Риск при възраст до 49 г.– 1 към 50.
 • Риск при възраст до 59 г.– 1 към 22.
 • Риск при възраст до 69 г. – 1 към 13.

Естетична хирургия (гръдни импланти)

Термовизията все повече се прилага в пластичната хирургия, при трудно зарастващи рани, при кожни трансплантанти и т. н. Тя е незаменима и при гръдните импланти – както преди операцията, за да се определят рисковете, така и за проследяване на състоянието на жлезите по време на носене на имплантите. Ясно е, че мамография при гърди с импланти е неприложима; ултразвукът също дава недостатъчно пълни сведения. Поради тази причина напоследък все по-често се прибягва за проследяване на два етапа – състояние на гърдите преди имплантация и състояние на жлезите 3 и повече месеца след операцията. Термографията може да се използва и при трудно зарастващи рани, козметична и реконструктивна хирургия и пр.

Онкология

Термографията може да се използва за установяване на състоянието при някои видове солидни тумори и на зоните на техните разсейки, ако има такива. Прилага се също така за проследяване на ефекта от различни видове лечения – оперативно, лъчетерапия, химиотерапия и др., но не може да бъде единствен метод за оценка, а само като допълнение към другите основни методи. В редица случаи обаче не може да се прилага много често и регулярно, защото има изисквания за изтичане на съответни периоди след биопсия, хирургични намеси и др.

Мускули и стави

Колкото повече се развива медицината, толкова „по-хронични” стават болестите ни. Това важи в значителна степен за опорно-двигателния апарат на човека. Термовизията е подходяща при много костно-ставни, дегенеративни, възпалителни, травматични, мускулни и сухожилни болести и отклонения. Голямото предимство се състои в това, че – за разлика от рентгена и ядрено-магнитния резонанс – може да се прилага често, многократно, а освен това дава допълнителна функционална информация. Дори и малки отклонения в състоянието на гръбначния стълб могат да причинят дискомфорт и промени в цели мускулни групи, в походката и в работоспособността на човека. Напоследък към термография са насочвани доста хора след прегледи при ортопеди, невролози, ревматолози, мануални терапевти, кинезитерапевти и др. 

Диабетно стъпало

В света на всеки 30 секунди се прави ампутация на крак, най-често поради усложнения от диабет - е един от бичовете на съвременното човечество. Термографията се използва успешно при доста от вторичните усложнения на захарната болест и е много ценна за откриване на ранни съдови асиметрии и нарушаване в кръвоснабдяването при т. н. "диабетно стъпало". Профилактичните заснемания на долните крайници могат да помогнат за предотвратяване на  редица неприятни усложнения и некрози. Най-добре е да се заснемат целите крайници и ходилата отдолу. Трябва да се подчертае, че асиметрични термограми може да има не само при диабет, а и при други заболявания - разширени вени, травми и др. 

Кожни тумори и преканцерози (пред-ракови образувания)

Различните видове кожни тумори са най-честите онкологични заболявания в България – 13,3 % от всички злокачествени новообразования. Тяхната редовна профилактика и наблюдение биха имали огромен социален ефект. Те обаче не трябва да се наблюдават само повърхностно, а да се проследява кръвоснабдяването им и тяхното отношение към подкожието. В тази връзка термографията има доста предимства. Трябва редовно да се проследяват всички съмнителни бемки, включително и безцветните (ахроматични), заедно с всякакви лунички, фиброми, липоми, хронични рани, язви и т. н. По отношение на суспектни участъци по кожата най-добре е термовизията да се съчетава с дерматоскопия, която е неинвазивен метод, и едва тогава да се решава дали да се прави биопсия.

Стоматология и лицев череп

В България вече има защитени дисертации в областта на денталната медицина, в които се описват резултатите от заснемане с инфрачервена камера на горна и долната челюст при определени зъбни състояния. Термовизията успешно се използва и при синузити, ринити, понякога и при т. н. синдром „сухо око”. Ценна информация се получава и за щитовидната жлеза, слюнчените жлези, сънните артерии и шийните прешлени. Тя не замества панорамните рентгенови снимки на зъбите, но дава информация за протичането и отзвучаването на възпалителни процеси, повлияването им от провежданото лечение и т. н.

Спортна медицина

Термовизията все по-често се използва за установяване на някои видове спортни травми и за проследяване на резултите при възстнановяването им – колена и глезени при футболисти, лакетни и гривнени стави при тенисисти, гръбначен стълб при борци и щангисти и т. н. Освен за ставите, тя дава информация и при разкъсване на мускулни влакна и сухожилия. В Австрия вече има научни публикации за използването на термовизията по време на младежки лагери за зимни спортове. Като косвено доказателство за ценността на метода в спортната медицина служи и фактът, че термовизията вече е взета на въоръжение от ветеринарните лес.кари и успешно се използва за откриване на травми и болки при късокосмести животни – коне, кучета, котки.

За да се разберат в по-голяма степен възможностите на метода, прилагаме списък (по азбучен ред на английски език) от 62 диагностични групи, синдроми и заболявания, при които може да се използва термография:

 1. Altered gait manifestations
 2. Arteriosclerosis (peripheral)
 3. Brachial Plexus Injury
 4. Breast Disease
 5. Bursitis
 6. Carotid Artery Stenosis
 7. Carpal Tunnel Syndrome
 8. Chronic pain
 9. Compartment Syndromes
 10. Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)
 11. Dental Irritation/Inflammation
 12. Diabetes (secondary complications)
 13. Disc Syndromes (spinal discogenic pain)
 14. Facet Syndrome
 15. Fibromyalgia
 16. Headache Evaluation (g. cervicogenic, migraine, sinus)
 17. Herniated Disc/Ruptured Disc
 18. Hypesthesia
 19. Hyperaesthesia
 20. Inflammation
 21. Intervertebral Disc Disease
 22. Ligament Tears
 23. Lumbosacral Plexus Injury
 24. Muscular Spasm
 25. Muscle Tears
 26. Myofascial Irritation
 27. Myofascial Pain Syndrome
 28. Nerve Entrapment
 29. Nerve Impingement/Pressure
 30. Nerve Root Irritation
 31. Nerve Stretch Injury
 32. Neuritis
 33. Neuropathy
 34. Neurovascular Compression
 35. Osteoarthritis
 36. Paresthesia
 37. Peripheral Nerve Abnormalities
 38. Pinched Nerves
 39. Referred Pain Syndromes
 40. Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)
 41. Repetitive Strain Injuries
 42. Raynaud’s Disease
 43. Rheumatoid Arthritis
 44. Sacroiliac Ligament Tear
 45. Sacroiliac Syndrome
 46. Sensory Nerve Abnormalities
 47. Sinus Irritation/Inflammation
 48. Skin Conditions
 49. Soft Tissue Injury
 50. Spinal Cord Injury
 51. Sports Injuries
 52. Strain/Sprains
 53. Superficial Vascular Disease
 54. Synovitis
 55. Temporal Arteritis
 56. Tendonitis
 57. Thoracic Outlet Syndrome
 58. Thyroid Conditions
 59. TMJ Dysfunction (TMD)
 60. Trigeminal Neuralgia
 61. Trigger Points
 62. Whiplash Conditions
Запази час