Понятие за термовизуална диагностика

Постоянното топлинно излъчване от нашето тяло към околната среда се извършва чрез външната ни обвивка – кожата. А кожата от своя страна е свързана с всичките ни органи и системи. Всяка вътрешна промяна се отразява по някакъв начин върху кожата ни и може да бъде уловена и записана. Именно това представлява термографията и поради тази причина тя  е не само образна диагностика в общоприетия смисъл на думата, а и оценка на медицинските рискове. Тя допълва заключенията, които получаваме от другите начини на изследване. В тази връзка термографията не трябва да се използва самостоятелно, като единствен метод за проследяване на нашето здраве По принцип окончателната диагноза при никое  заболяване не би трябвало да се поставя само с едно-единствено изследване, колкото и точно и информативно да е то. Винаги трябва да се спазва принципът на комплексния подход, т. е. да се комбинират най-малко два, а при нужда – три или повече метода.

Kое е най-важното свойство на термографията? Ценността на метода се състои в това, че той е не само образен, а и функционален! Различните физиологични системи в човешкия организъм не са в състояние да работят автономно – нарушенията в една област задължително се отразяват в други физиологични направления и – много често – в температурни разлики, съпроводени с атипично кръвоснабдяване. Дисфункцията в някой от анатомичните органи предшества хроничните заболявания и в редица случаи термографията успява да улови именно тези ранни симптоми.

В патологията функцията почти винаги предхожда структурата. Поради тази причина златното правило е да се започва с прилагането на неинвазивни методи, преди да се пристъпи към инвазивните, и да се търси съчетание на структурните (анатомичните) с функционалните методи. Грешките при диференциалната диагноза и лечението се получават именно при едностранчив подход, когато само с един скенер или с един магнитен резонанс се поставя диагноза и се пристъпва към радикално лечение.

Към неинвазивните методи на изследване спадат: термография, ултрасонография (ултразвук), ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, капиляроскопия, дерматоскопия и др. Към тази група може да се отнасе и ядрено-магнитният резонанс, когато се прави без венозен контраст. А като пример за най-разпространено функционално изследване не трябва да се забравят кръвните тестове – от най-обикновените до най-модерните, които от година на година стават все по-прецизни и обхватни. Те обаче са ограничени от невъзможността да се пунктират прекалено често човешките вени и да се взимат прекалено често порции кръв за изследване. В тази връзка ясно се очертава едно от основните предимства на термографията – че тя е едновременно както функционален, така и неинвазивен метод. А функционалните знаци от нашето тяло са именно онази „система за ранно предупреждение“, която дава възможност за прогнозиране и предпазване от редица заболявания, особено когато се касае за здравето на женските гърди.

100% безопасен метод

Човешкото тяло генерира и излъчва топлина. Когато със специална апаратура и чрез специален софтуер се преобразуват, записват и съхраняват инфрачервените вълни от повърхността на кожата, ние по никакъв начин не контактуваме физически с пациента и не въздействаме върху организма му. Затова е прието, че термографията е дистанционен и напълно безопасен метод – както за пациента, така и за персонала.

Напълно безболезнено и неинвазивно изследване

При термографията не се използват контрастни вещества, не се инжектират радионуклиди и няма нужда от венозни вливания, каквито са необходими за подготовката и провеждането на някои диагностични изследвания. Тялото не се облъчва с рентгенови вълни, каквито има при компютърната томография и при мамографията например. Освен това при всяка мамография върху млечната жлеза се упражнява натиск, който е средно около 26 кг. Мамографиите е добре да се правят не по-често от веднъж годишно, в някои случаи дори веднъж на две години, докато за ултразвука и термографията ограничения няма. Ултразвукът обаче не може да заснеме цялото тяло, а се фокусира само върху определени зони.

Второ независимо медицинско мнение

Термовизията, която „Гермомед“ ООД предлага, дава възможност да се получи заключение от високоспециализирани медицински специалисти от САЩ, Канада, Испания и др. При много от случаите обаче се налага да се търси допълнително становище и да се организира посещение в здравно заведение в чужбина, за да се извърши консултация или да се проведе лечение. „Гермомед“ ООД предоставя и такава услуга, като работи основно с три държави. Най-предпочитаните дестинации са Турция, Германия и Австрия.

 

 

Запази час