Видове изследвания и цени за термографско заснемане

КОНТАКТНА ТЕРМОГРАФИЯ – 72 лв. с ДДС.

БЕЗКОНТАКТНА ТЕРМОГРАФИЯ – цената зависи от това коя част на тялото ще се  заснема.

Как да изберем зона за заснемане

Обособени са 6 зони на безконтактно заснемане:

  1. Зона „Глава и шия”
  2. Зона „Млечни жлези”
  3. Зона „Гръден кош, сърце и бял дроб”
  4. Зона „Корем и долна част на гърба”
  5. Зона „Горни крайници”
  6. Зона „Долни крайници”

В зависимост от оплакванията и от нуждата за проследяване, се избира съответната зона или комбинация от зони.

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ И ТРИТЕ ЕТАПА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО - ПОДГОТОВКА, ЗАСНЕМАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ОТ САЩ:

Обхват

Цена

Само за 2019

Една зона (по избор)

$ 143

$ 99

Половин тяло (2 зони по избор)

$ 173

$ 138

Женско здраве (4 зони — тяло без крайници)

$ 193

$ 154

Мъжко здраве (3 зони — тяло без крайници)

$ 193

$ 154

Цяло тяло (5 зони за мъжа и 6 зони за жената)

$ 238

$ 190

 

От казаното по-горе следват два важни извода, от които трябва да се ръководим, когато избираме зони за заснемане.

  • В началото е добре да се започне с по-разширено заснемане и ако се налага проследяване, тогава прицелно да се заснемат по-малки площи.

  • По избор са само вариантите „Една зона“ и „Две зони“. Останалите са по стандарт според пола. 

 

Най-често заснеманите зони са:

  • При жените — „Млечни жлези” (1 зона по избор) и „Женско здраве“ (4 зони);

  • При мъжете — „Мъжко здраве” (3 зони).

 

Цените са в щатски долари с включен ДДС.

Заплащането е в български лева според курса на деня.

Запази час